Depozyty

ogólne warunki depozytów

Depozyty – Ogólne warunki

  • Firma Art-Mark może przyjąć towar w depozyt nieodpłatnie na okres 6 miesięcy od daty zakupu.
  • Sprzedawca ma obowiązek wydać klientowi dokument potwierdzający przyjęcie towaru w depozyt w dniu zakupu/wystawienia faktury(towar musi być opłacony).Dokument ten jest traktowany jako umowa depozytowa.
  • Po okresie 6 miesięcy sprzedawca ma obowiązek obciążyć klienta kosztem 30 zł brutto miesięcznie za każdą paletę składowaną dłużej, a klient wyraża zgodę opłacić należność w ciągu 3 dni za miesiąc „z góry”.
  • Do depozytu nie przyjmujemy towaru pod specjalne zamówienie klienta oraz towaru z terminem ważności (zaprawy, farby).

Data aktualizacji: 15.02.2022r.