Porady

Bezpieczny montaż sufitu podwieszanego

Najczęstszą przyczyną wypadków zawalenia się sufitu podwieszanego jest niewłaściwy sposób instalacji systemu sufitowego. Co wpływa na bezpieczeństwo montażu? Eksperci firmy Armstrong podpowiadają jak prawidłowo przeprowadzić proces planowania i instalacji.

takeda6_axiom_canopy_with_ultimamicrolook90_prelude15_office_chill_out_room_arch-rolfe_judd_polska_warsaw.jpg

Na bezpieczeństwo montażu sufitu podwieszanego, a co równie ważne na bezpieczeństwo jego użytkowania, wpływa bardzo wiele czynników. Najistotniejsze to: znajomość systemu sufitowego, rozpoznanie warunków montażowych, uwzględnienie wytrzymałości i charakterystyki elementów nośnych, do których mocowany jest sufit podwieszany, i w końcu planowane obciążenia dodatkowe, czyli układ urządzeń zintegrowanych w suficie, które nie mają samodzielnego podwieszenia. 

Setki rozwiązań – jak się w tym odnaleźć?

Na rynku dostępne są bardzo różne systemy sufitów podwieszanych. Co więcej są bardzo różnorodne nawet u tego samego producenta. Zmienne dotyczyć mogą wszystkiego od zasad montażu, przez dopuszczalne obciążenia, po rozstaw zawiesi i profili. Każdy z systemów ma własne ograniczenia i możliwości zastosowania.

Dlatego eksperci Armstrong podkreślają, iż ważne jest szczegółowe przeanalizowanie danych danego rozwiązania. – Nie można podchodzić do tego z automatu na zasadzie: montowałem już niejeden sufit, to z tym też sobie poradzę – przestrzega Anna Baczkowska, architekt, menedżer techniczny na Polskę, Kraje Bałtyckie i Skandynawię, Armstrong Building Products

Z czym trzeba się zapoznać przede wszystkim:

 • z zestawieniem wymaganych elementów systemu (kształtowniki rusztu, rodzaj płyty sufitowej, dopuszczalne zawiesia systemowe, konieczne lub pożądane akcesoria – sprężyny dociskowe, profile dystansowe, inne)
 • z wytycznymi co do sposobu przechowywania i transportu opakowanych i pojedynczych elementów przed instalacją
 • z ciężarem jednostkowym rozwiązania w celu dobrania mocowania (ciężar rusztu wraz z wypełnieniami)
 • ze sposobami łączenia elementów systemu ze sobą
 • ze sposobem, w jaki należy montować płyty sufitowe (wycinanie otworów do wbudowania opraw oświetlenia itp., maksymalne obciążenia, jakie mogą być przez nie przenoszone)
Sufit podwieszany Armstrong
Sufit podwieszany Armstrong
Sufit podwieszany Armstrong

Rozpoczynamy montaż – elementy nośne budynku do których instalowany jest sufit

Dobór mocowania górnego zawiesi systemowych oraz mocowania do ścian systemowych kątowników przyściennych leży każdorazowo po stronie projektanta i/lub wykonawcy sufitu (a nie producenta – gdyż nie zna on elementów nośnych, do których mocowany będzie system).

By określić, który rodzaj mocowań będzie najodpowiedniejszy wykonawca powinien uwzględnić:

 • podstawowy materiał konstrukcji przenoszącej obciążenia - rodzaj podłoża (np. beton, beton lekki, cegła pustakowa), jego cechy i grubość
 • wytrzymałość projektową
 • rodzaj elementów zawiesi systemowych
 • ciężar jednostkowy systemu sufitowego oraz wszelkich urządzeń z nim integrowanych (urządzeń bez podwieszenia własnego)

Eksperci Armstrong podkreślają, iż warto oprzeć się na zaleceniach producenta mocowań górnych i mocowań kształtowników przyściennych odnośnie sposobu przygotowania otworów ich długości, grubości, wytrzymałości i metodologii montażu.

Typ i ilość górnych elementów mocujących zawiesi lub kształtowników przyściennych powinny być tak dobrane, aby nośność elementów mocujących nie została przekroczona. Zbyt mała liczba zawiesi i mocowań przyściennych jest jedną z głównych przyczyn spadania sufitów. To najczęściej powtarzający się błąd montażowy przyznaje Anna Baczkowska. 

Montaż powinien być wykonywany zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli element zawiesia lub kształtownik przyścienny jest mocowany do materiału litego, zazwyczaj powinno stosować się odpowiedni ETAG. Jeżeli nie jest możliwe zastosowanie mocowania elementów zgodnych z ETA (np. w przypadku muru z cegły pustakowej, betonu komórkowego lub konstrukcji starego budynku), stosuje się krajowe przepisy budowlane. W przypadku mocowania górnych zawiesi i kształtowników przyściennych do stali lub drewna będą to wymagania określone w ENV 1993 -1-1 lub ENV 1995-1-1.  

Sufit podwieszany Armstrong
Sufit podwieszany Armstrong
Sufit podwieszany Armstrong

Obciążenia dodatkowe – czyli co przewidzieć, by sufit podwieszany był bezpieczny?

Znajomość wszelkich planowanych obciążeń dodatkowych oraz ich rozmieszczenia, a mowa tu m.in. o zintegrowanych w suficie podwieszanym urządzeniach nie generujących drgań czy równomiernie rozłożonych warstwach izolacyjnych, pozwala na określenie zasad bezpiecznego montażu i uwzględnienie:

 • dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy zawiesiami na profilach głównych rusztu sufitowego i jeśli konieczne na profilach poprzecznych
 • dopuszczalnej odległości (rozstawu) pomiędzy profilami głównymi rusztu sufitowego
 • dopuszczalnego rozstawu mocowania kształtownika przyściennego do ścian

Armstrong, by ułatwić montażystom rozpoznanie zapewnia możliwość konsultacji, ale również prezentuje m.in. w kartach technicznych dopuszczalne obciążenia równomiernie rozłożone. Tabele są pomocne dla ekip wykonawczych w planowaniu układu zawiesi i profili znając łączny ciężar stosowanej płyty i dodatkowych obciążeń. - Wartości w tabelach zazwyczaj podawane są w odniesieniu do najbardziej wymagającej klasy 1 ugięcia definiowanej w normie PN-EN 13964, a wartości obciążeń zostały określone podczas badań laboratoryjnych przeprowadzonych w oparciu właśnie o tę normę – wyjaśnia Anna Baczkowska.

Wytyczne montażu sufitu podwieszanego zawarte są także w załączniku A do normy PN-EN 13964:2014. Podane są w nim między innymi:

 • dopuszczalne odchyłki w płaskości sufitu - < 2mm na długości 1m, maksymalnie 5mm na długości 5m (mierzona w każdym kierunku, dopuszczana jest liniowa interpolacja na krótszych długościach)
 • dopuszczalne odchyłki prostokątności – wskazując jako praktyczną metodę kontroli regularną kontrolę przekątnych podczas montażu.
 • wytyczne dotyczące kontroli liniowości listew ze szczególnym uwzględnieniem liniowości w punktach połączeń z kształtownikami nośnymi.

Norma PN-EN 13964:2014 określa ponadto minimalną szerokość płyt docinanych jako równą lub większą połowie szerokości/długości płyty, przy czym jako nadrzędne traktuje uzgodnienia z projektantem uwzględniające rozmieszczenia kolumn, mocowanie opraw itp. Montaż sufitu zgodnie z normą powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi dostawcy, podkreślono w niej, aby w razie jakichkolwiek wątpliwości przed montażem uzyskać od dostawcy odpowiednie instrukcje pozwalające na poprawne wykonanie robót.

Sufit podwieszany Armstrong
Sufit podwieszany Armstrong
Sufit podwieszany Armstrong

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...